استاد وحید دیندارلو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

قدرت بیان خوب در تدریس<br /> توانایی فهماندن مطالب به دانش آموز با استعداد مختلف<br /> پشتکار خوب<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتخارات تحصیلی

  • نفر اول دوره ارشد
  • نفر اول دوره کارشناسی