استاد وحید بهرامیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بسیار خوش برخورد و شوخ طبع هستم. :))<br /> طرز آموزش و یاد دادن درسم جوریه که از یادگیری درس لذت میبری.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی همدان 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف 1393 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • TA درس الکترونیک دیجیتال، مدار منطقی، طراحی سیستم های دیجیتال
  • دارای مدرک شبکه و AVR مجتمع فنی تهران
  • رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد