وحیدرضا صیرفیان

استاد وحیدرضا صیرفیان

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • تدریس در دانشگاه آزاد به مدت 9 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید