استاد سید وحید هاشمی نیا

  • دکترا زبان فرانسه (گرایش ادبی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • افتخار تحصیلی: دریافت لوح تقدیر دانشجوی برتر
  • تدریس در دانشگاه امیر کبیر به مدت 3 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید