استاد محدثه واحدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دیپلم ، فوق دیپلم،و لیسانس حسابداری با اخرین معدل 19 و متقاضی شرکت در ازمون کارشناسی ارشد حسابداری.تسلط کامل به نرم افزار حسابداری پایاپای و تسلط بر اموزش دوره مقدماتی و اولیه اکسل و اکسز


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه غیرانتفاعی