استاد مریم وحدت

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه تدریس در آموزشگاه زیست فناوران رویش<br /> عضو انجمن زیست فناوران سلامت<br /> عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه کردستان