استاد غزاله وثیقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

متعهد به تدریس،وقت شناس،خوش قول،اهمیت آموزش موضوع،استفاده از امکانات مختلف برای تدریس.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه آزاد اسلامی