زهره تاتار

استاد زهره تاتار

تدریس خصوصی درس عربی راهنمایی و دبیرستان تمام رشته ها ... با سابقه تدریس 25 ساله در بهترین دبیرستان های مشهد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


دارای 25 سال سابقه تدریس در بهترین دبیرستان ها و راهنمایی های مشهد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس 25 سال
  • دبیر نمونه دبیرستان های مشهد

نظرات شاگردان