استاد توحید مشرفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجو کارشناسی هستم<br /> حسابان و دیفرانسیل تدریس می کنم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز