منصور تفنگدار

استاد منصور تفنگدار

تدریس دروس مدیریت و اقتصاد ،mba،منابع انسانی ، کارآفرینی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) اصول علم اقتصاد 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس در حوزه های مدیریت و اقتصاد و کارآفرینی ( بیمه ،بانک ، حقوق بیمه) ...

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارهای کوچک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در حوزه های دروس مدیریت و اقتصاد و کارآفرینی( بیمه ، اقتصادی، بانکداری) در پژوهشکده بیمه

نظرات شاگردان