استاد منصور تفنگدار

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس در حوزه های مدیریت و اقتصاد و کارآفرینی ( بیمه ،بانک ، حقوق بیمه) ...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه آزاد اسلامی 1378 تا 1382
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارهای کوچک از دانشگاه تهران 1391 تا 1393

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در حوزه های دروس مدیریت( عمومی و استراتژیک) و اقتصاد ( خرد و کلان )و کارآفرینی( بیمه ، اقتصادی، بانکداری) در پژوهشکده بیمه