استاد مهدی رجب زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • سابقه کار در اموزشگاه کنکور10سال سابقه تدریس