رضا اکبری

استاد رضا اکبری

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی توسط رتبه 12کنکور کارشناسی ارشد و دانشجوی دانشگاه شریف همراه با جزوات اساتید شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انتقال حرارت انتقال جرم ترمودینامیک

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان