حمیدرضا فرخ بین

استاد حمیدرضا فرخ بین

سابقه تدریس در کانون فرهنگی اموزش به مدت دو سال در دروس شیمی و فیزیک ...سابقه تدریس در موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان ... سابقه تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد شیمی

شهرهای تدریس

یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکتری گرایش شیمی فیزیک در دانشگاه یزد ... کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان..

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان