مهسا عالی نژاد شیرازی

استاد مهسا عالی نژاد شیرازی

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، تدریس زبان خصوصی زبان عمومی و تدریس زبان انگلیسی برای تمام سنین و تمامی سطوح توسط مدرس مجرب آشنا به آخرین تکنیک‌های تدریس زبان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان