استاد آزاده کارامد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

عضو انجمن دبیران ایران <br /> مدرس برتر سال 1388<br /> رتبه برتر مسابقات علمی کشوری <br /> دبیر سما و تیزهوشان به مدت 5 سال


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • 8 سال سابقه تدریس در بهترین آموزشگاه های تهران
  • عضو انجن دبیران ایران مدرس برتر سال 1388رتبه برتر مسابقات علمی کشوری دبیر سما و تیزهوشان به مدت 5 سال