آزاده کارامد

استاد آزاده کارامد

تدریس خصوص شیمی دبیرستان و کنکور و ریاضی توسط رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تدریس خصوصی شیمی عمومی دانشگاه شیمی فیزیک و شیمی کوانتوم و طیف سنجی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی فیزیک شیمی کنکور سراسری شیمی فیزیک مواد شیمی عمومی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


عضو انجمن دبیران ایران <br /> مدرس برتر سال 1388<br /> رتبه برتر مسابقات علمی کشوری <br /> دبیر سما و تیزهوشان به مدت 5 سال

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • 8 سال سابقه تدریس در بهترین آموزشگاه های تهران
  • عضو انجن دبیران ایران مدرس برتر سال 1388رتبه برتر مسابقات علمی کشوری دبیر سما و تیزهوشان به مدت 5 سال

نظرات شاگردان