مسعود محمدی

استاد مسعود محمدی

تدریس دروس مهندسی برق توسط رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد قدرت. تدریس دروس کنکور ارشد برق قدرت.نکات و تکنیک های تست زنی علی الخصوص برای دروس کنترل و بررسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی سیستم های کنترل خطی ماشین های الکتریکی 1 و 2 اقتصاد مهندسی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی 2 مدارهای الکتریکی 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان