علی کیب الهی

استاد علی کیب الهی

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

64 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تدریس خصوصی ریاضیات به مدت 10 سال

تدریس به مدت 2 سال در دانشگاه امیرکبیر و شهیدرجایی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

wave

این استاد در حال حاضر غیرفعال است و امکان ثبت درخواست برای این استاد وجود ندارد

افتخارات و تجربیات تدریس

 • 10 سال سابقه تدریس خصوصی ریاضیات
 • تدریس در دانشگاه شهیدرجایی بعنوان استاد
 • 2 سال ta در دانشگاه امیرکبیر از 95

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز 1389 تا 1393 تایید شده
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1393 تا 1395 تایید شده
 • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1395 تا 1399 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد تایید شده
 • معدل 18.02 در دوره کارشناسی تایید شده
 • دارای دو مقاله چاپ شده در مجلات خارجی در رشته مهندسی مکانیک
 • مقام دوم دومین جشنواره دانشجویی انجمن دانش آموختگان در میان دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز تایید شده
 • تدریس یار برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تایید شده
 • عضو بنیاد ملی نخبگان تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...