دکترا ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز

10 سال سابقه تدریس در دانشگاه و دبیرستان

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران

کارشناسی ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 10 سال سابقه تدریس در دانشگاه و دبیرستان

رزومه، متدها و منابع تدریس

سلام امیدوارم حال همگی شما خوب باشه.من آیت دیانتی هستم. مدرس ریاضی مدرسه و دانشگاه. خود من همیشه به عنوان یه دانش آموزش و دانش پژوه عاشق ریاضی بودم و نقطه قوتم حتی در زمان تحصیل خودم هم درس ریاضی بوده. بنابراین این درس را خیلی مفهومی و عمیق یاد گرفتم. بنده تو دبیرستان و دانشگاه تدریس کردم و همیشه دانشجو ها و دانش اموزان ازم راضی بودند. 10 سال سابقه تدریس دارم و با صبر و حوصله به دانش آموزانم درس می دهم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1383 تا 1387 تایید شده
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران 1387 تا 1389 تایید شده
  • دکترا ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1391 تا 1396 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • تالیف 10 مقاله
در حال دریافت نظرات شاگردان...