علی هندی ورکانه

استاد علی هندی ورکانه

16 سال تدریس معلم رسمی تدریس کامپیوتر

کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوشتن 11 جلد کتاب که در سایت کتابراه موجود است

تدریس در آموزش و پرورش از سال 1384

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • تدریس در آموزش و پرورش از سال 1384 تایید شده
  • تدریس در آموزشگاه ها از سال 1384 تایید شده
  • نوشتن 11 جلد کتاب که در سایت کتابراه موجود است تایید شده
  • 16 سال تدریس معلم رسمی تدریس کامپیوتر

رزومه، متدها و منابع تدریس

نوشتن 11 جلد کتاب که در سایت کتابراه موجود است تدریس در آموزشگاه ها از سال 1384 تدریس در آموزش و پرورش از سال 1384


مدارک تحصیلی

  • کاردانی کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) از دانشکده فنی شهید شمسی پور 1380 تا 1383 تایید شده
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی 1389 تا 1391 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا همدان 1396 تا 1398 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • 1.خوش بینی سازمانی و اثر بخشی سازمانی 2.رهبری توزیع شده و اثر بخشی سازمانی3.تدوین مدل پیش بینی گرایش به تقلب در دانشجویان بر اساس متغیرهای تحصیلی
در حال دریافت نظرات شاگردان...