سجاد ادریس آبادی

استاد سجاد ادریس آبادی

کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه صنعتی اصفهان

سابقه تدریس به مدت 12 سال

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

استاد حل تمرین در دانشگاه اراک

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

 • تدریس در واحد شاهد به دانشجویان دانشگاه فردوسی
 • در آزمون ارشد ریاضی عمومی و آمار و احتمال را 100% زدم
 • استاد حل تمرین در دانشگاه اراک
 • قبولی شاگردان در رشته پزشکی و مهندسی
 • سابقه تدریس به مدت 12 سال

رزومه، متدها و منابع تدریس

سلام تا کنون ده ها شاگردانم کارشناسی و ارشد در بهترین رشته ها و دانشگاه ها پذیرفته شدند


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ریاضی از دانشگاه اراک 1387 تا 1392 تایید شده
 • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه صنعتی اصفهان 1395 تا 1397 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • دوتا کارشناسی دارم کارشناسی آماروکاربردها در دانشگاه قم تایید شده
 • رتبه 186 ارشد و 22 ارشد دومم تایید شده
 • دارم یک ارشد دیگه میخونم ارشد آمارمحض فردوسی مشهد تایید شده
 • دوتا کارشناسی دارم کارشناسی آماروکاربردها در دانشگاه قم تایید شده
 • رتبه 186 ارشد و 22 ارشد دومم
 • دارم یک ارشد دیگه میخونم ارشد آمارمحض فردوسی مشهد
در حال دریافت نظرات شاگردان...