شهناز پورناصری

استاد شهناز پورناصری

دکترا معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

تدریس به مدت 20 سال در دانشگاه علم و صنعت و شهید رجایی

استاد نمونه سال 1399 دانشگاه محل تدریس

دارای مقاله های علمی پژوهشی متعدد در زمینه معماری

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 19 سال سابقه تدریس دروس رشته معماری در دانشگاه
  • استاد نمونه سال 1399 دانشگاه محل تدریس تایید شده
  • دارای مقاله های علمی پژوهشی متعدد در زمینه معماری
  • 8 سال تدریس در دانشگاه علم و صنعت
  • 7 سال تدریس در دانشگاه شهید رجایی

رزومه، متدها و منابع تدریس

19 سال تدریس در دانشگاه - استادیار دانشگاه - تدریس واحدهای گوناگون از قبیل تنظیم شرایط محیطی (یک و دو)، تاسیسات مکانیکی، ترسیم فنی و هندسه کاربردی، درک و بیان محیط، آشنایی با معماری جهان، آشنایی با مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری معاصر، طراحی معماری (موضوعات ویلایی، آموزشی، درمانی، مجتمع مسکونی، مجتمع گردشگری)، برنامه‌ریزی کالبدی معماری، ساختمان یک، - راهنمایی پایان‌نامه مقطع کارشناسی بیش از 50 دانشجو و راهنمایی پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد 40 دانشجو، از سال 1380 تا به حال - و همکاری با دانشگاه‌ها


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران 1373 تا 1380 تایید شده
  • دکترا معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران 1382 تا 1390 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • دارای مقاله‌های علمی پژوهشی در رشته معماری تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...