کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 28 سال با سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی

تدریس خصوصی در مقاطع دبیرستان دوره اول و دوم

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • تدریس رسمی در مدارس نمونه دولتی تایید شده
  • تدریس خصوصی در مقاطع دبیرستان دوره اول و دوم
  • 15 سال مدیریت آموزشگاه زبان فرصت
  • تربیت مدرسین از زبان آموزان بومی آموزشگاه و استفاده از ایشان به عنوان مدرس
  • 28 سال سابقه تدریس

رزومه، متدها و منابع تدریس

با افتخار 18 سال دبیر دبیرستان های نمونه دولتی بوده و اساس کار من تدریس بر پایه تقویت بنیادی اصول گرامری می باشد.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1375 تا 1380 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...