کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر اصفهان

تدریس به مدت 5 سال در دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی

کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه غیرانتفاعی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • تدریس به مدت 5 سال در دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی

رزومه، متدها و منابع تدریس

سابقه 5 سال تدریس در دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی تدریس دانش آموزان رشته معماری و قبولی انها در دانشگاههای سراسری اموزش طراحی معماری جهت آزمون های نظام مهندسی


مدارک تحصیلی

  • کاردانی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان 1383 تا 1385
  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه غیرانتفاعی 1385 تا 1387 تایید شده
  • کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر اصفهان 1389 تا 1391 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...