مریم بابایی

استاد مریم بابایی

دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه تدریس ادبیات فارسی به مدت 20 سال

تدریس متون ادبی درسطح دانشگاهی

آموزش به غیر فارسی زبان برای ورود به دانشگاه های ایران

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • آموزش عربی درسطح دانشگاهی کارشناسی ادبیات فارسی
  • آموزش به غیر فارسی زبان برای ورود به دانشگاه های ایران
  • قبولی دانش آموزان ضعیف دردبیرستان وورود به دانشگاه
  • تدریس متون ادبی درسطح دانشگاهی
  • سابقه تدریس ادبیات فارسی به مدت 20 سال

رزومه، متدها و منابع تدریس

درحال حاضر میخواهم فقط روی دوره سه ساله سوم یعنی پایه های 7و8و9 متمرکز باشم حین تدریس متوجه شدم اگر پایه آموزشی بچه ها خوب وقوی باشد تا آخر عمر درس ادبیات میتواند برایشان یک منبع الهام باشد ونه درسی سخت .همچنین این درس را با مسایل اخلاقی روز نوجوان پیوند میزنم وبه طور غیر مستقیم به آنها کمک میکنم تا هدف و هویت خودشان را به کمک درس ادبیات پیدا کنند و نکاتی را می آموزانم که مربوط به کنکور هست ونمونه سوال کنکوری هم مطرح میکنم ووقتی دانش آموز آنرا پاسخ داد دراو انگیزه رفتن به تحصیلات عالیه واعتماد به نفس را برمی انگیزم معتقدم درس دردوره نوجوانی باید با شعف و درجهت ایجاد اعتمادبه نفس وانگیزه بخشی باشد ازهمه منابع و نمونه سوالات فراوان برای تثبیت یاد گیری استفاده خواهم کرد.ان شا الله


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی 1367 تا 1372
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور 1394 تا 1397 تایید شده
  • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی 1397 تا 1400 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...