فرهاد ابوالقاسمی

استاد فرهاد ابوالقاسمی

کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل از موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

تدریس ریاضی و هندسه به مدت 24 سال بصورت خصوصی

تدریس به مدت 4 سال در دبیرستان های غیرانتفاعی حنان، فرجاد، اندیشه فایق

تالیف کتب آموزشی با اندیشه سازان، مبتکران، فار، خیلی سبز

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • تدریس به مدت 4 سال در دبیرستان های غیرانتفاعی حنان، فرجاد، اندیشه فایق
  • تالیف کتب آموزشی با اندیشه سازان، مبتکران، فار، خیلی سبز
  • تدریس ریاضی و هندسه به مدت 24 سال بصورت خصوصی

رزومه، متدها و منابع تدریس

روش اصلی تدریس مبتنی بر کتاب درسی است. اولویت اول فراگیری مثالها و تمرین های کتاب درسی است. در مرحله بعد باتوجه به نیاز دانش آموز از کتب خودم یا کمک آموزشی معتبر استفاده می کنم. دانش آموز نیاز به تهیه کتاب کمک آموزشی نخواهد داشت. تمرینات هر جلسه توسط کامپیوتر و پرینتر، چاپ شده و دراختیا دانش آموز قرار خواهد گرفت


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف 1372 تا 1376 تایید شده
  • کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل از موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی 1376 تا 1379 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...