کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه تدریس خصوصی به مدت 5 سال در موسسه ITI

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

کتاب چاپ شده طراحی و بهسازی بافت فرسوده و احیای بافت تاریخی

wave

این استاد در حال حاضر غیرفعال است و امکان ثبت درخواست برای این استاد وجود ندارد

افتخارات و تجربیات تدریس

  • مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز تایید شده
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 5 سال در موسسه ITI

رزومه، متدها و منابع تدریس

من با توجه به اینکه علاقه خاصی به تحقیق و تدریس دارم لذا از آخرین مطالب تدریس شده در دانشگاه UBC کانادا استفاده کرده و در تالیف مقالات و تدریس به دانشجویان مورد استفاده قرار میدهم


مدارک تحصیلی

  • کاردانی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 1388 تا 1390 تایید شده
  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی 1390 تا 1392 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی 1393 تا 1395 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • کتاب طراحی و بهسازی بافت فرسوده و احیای بافت تاریخی چاپ شده تایید شده
  • مقاله ارائه شده چهارمین کنفرانس ملی عمران معماری و طراحی شهری تایید شده
  • مقاله ارائه شده سومین کنفرانس ملی انسان , معماری, عمران و شهر تایید شده
  • مقاله ارائه شده سلامت و شهرسازی توکیو ژاپن تایید شده
  • مدرس دانشگاه فنی تبریز تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...