سعید صبور

استاد سعید صبور

تدریس آنلاین

6 جلسه موفق

امتیاز 4.7 از 5

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس خصوصی به مدت 4 سال در موسسه آموزشی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه برتر دانشگاه با معدل 19

wave

این استاد در حال حاضر غیرفعال است و امکان ثبت درخواست برای این استاد وجود ندارد

افتخارات و تجربیات تدریس

  • تدریس نرم افزار حسابداری و دروس و حل تمرین
  • 4 سال تدریس نرم افزار حسابداری

رزومه، متدها و منابع تدریس

نرم افزار حسابداری و تدریس کلیه دروس


مدارک تحصیلی

  • کاردانی کاردانی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شیروان 1390 تا 1392
  • کارشناسی کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شیروان 1392 تا 1394 تایید شده
  • کارشناسی ارشد کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 1395 تا 1399 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر دانشگاه آزاد واحد شیرولن
  • معدل 19 کارشناسی تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...