نعیمه روشندل آرانی

استاد نعیمه روشندل آرانی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

تدریس خصوصی نرم افزار های حسابداری به مدت 5 سال

شرکت در دوره های مربوط به حسابداری

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • شرکت در دوره های مربوط به حسابداری تایید شده
  • تدریس خصوصی نرم افزار های حسابداری به مدت 5 سال

رزومه، متدها و منابع تدریس

سابقه 4 سال حسابرسی آشنا به استاندارد های حسابداری و حسابرسی سابقه حسابداری آشنا به نرم افزار حسابداری و گزارشات ارزش افزوده و معاملات فصلی


مدارک تحصیلی

  • کاردانی کاردانی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری 1391 تا 1395
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری 1393 تا 1395 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...