اسداله توکلی نژاد

استاد اسداله توکلی نژاد

تدریس فیزیک دبیرستان و کنکور توسط کارشناس ارشد دانشگاه دولتی با 12 سال سابقه تدریس در مدارس نمونه و داشگاه دولتی و آزاد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

علوم تجربی نهم دبیرستان فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان فیزیک کنکور سراسری ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بجنورد - خراسان شمالی

سوابق و افتخارات تدریس


معلم فیزیک دبیرستان ها _ مدرس فیزیک و مکانیک - حرارت -دانشگاه<br /> صاحب بیش از 10 مقاله و تالیف

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • -دارای 7مقاله ISI در ژورنال های صطح بالای خارجی-شرکت در سه کنفرانس داخلی و خارجی و ارایه مقاله

نظرات شاگردان