استاد اسداله توکلی نژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

معلم فیزیک دبیرستان ها _ مدرس فیزیک و مکانیک - حرارت -دانشگاه<br /> صاحب بیش از 10 مقاله و تالیف


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • -دارای 7مقاله ISI در ژورنال های صطح بالای خارجی-شرکت در سه کنفرانس داخلی و خارجی و ارایه مقاله