سرکار خانم توکلی

استاد سرکار خانم توکلی

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی همه دروس کامپیوتر و تدریس ویندوز XP, ویندوز8،وینیوز7,OFFICE,اینترنت ,زبانهای برنامه نویسی SQL,PLSQL, اموزش Toolsهای اوراکل مانند(Form Builder,Report Builder)و...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان های برنامه سازی

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان