انسیه تقوی

استاد انسیه تقوی

تدریس دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر -تجربه تدریس در دانشگاه - کمک به درک مطالب سخت دروسی مانند معماری کامپیوتر و زبان های ماشین

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان ماشین برنامه نویسی کامپیوتر نظریه زبان ها و ماشین ها برنامه نویسی پیشرفته معماری سیستم های کامپیوتری مدارهای منطقی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • برنامه نویسی
  • تدریس در دانشگاه پیام نور مشهد

نظرات شاگردان