استاد انسیه تقوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • برنامه نویسی
  • تدریس در دانشگاه پیام نور مشهد