استاد آیدین تمهیدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب نفر 7 در دوره کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف بوده و بدون کنکور از طریق استعداد های درخشان وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شریف در رشته مهندسی سازه شده ام. در حال حاضر نیز مشغول به تحصیل در کارشناسی ارشد هستم. سابقه تدریس برای 6 ترم متوالی در دانشگاه شریف و معلم حل تمرین نمونه و برگزیده توسط دانشجویان دانشگاه را نیز در سابقه خود دارم. همچنین 4 سال سابقه تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی عمران را نیز دارا هستم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • معلم حل تمرین نمونه و برگزیده توسط دانشجویان در بهار 1394
  • معلم حل تمرین برای 6 ترم متوالی در دانشگاه صنعتی شریف در دروس دینامیک ، مهندسی زلزله و تکنولوژی بتن
  • ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف - بدون کنکور از طریق استعداد های درخشان