آیدین تمهیدی

استاد آیدین تمهیدی

تدریس دروس دانشگاهی رشته مهندسی عمران

سه سال سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه شریف ، معلم حل تمرین نمونه سال 94، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه شریف و دانشجوی رشته مهندسی سازه در کارشناسی ارشد در دانشگاه شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان فارسی دوم دبیرستان سازه های فولادی 1 و 2 سازه های بتن آرمه 1 و 2 اصول مهندسی و زلزله تحلیل سازه 1 و 2 فیزیک کنکور سراسری مقاومت مصالح دینامیک فیزیک عمومی 1 استاتیک

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب نفر 7 در دوره کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف بوده و بدون کنکور از طریق استعداد های درخشان وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شریف در رشته مهندسی سازه شده ام. در حال حاضر نیز مشغول به تحصیل در کارشناسی ارشد هستم. سابقه تدریس برای 6 ترم متوالی در دانشگاه شریف و معلم حل تمرین نمونه و برگزیده توسط دانشجویان دانشگاه را نیز در سابقه خود دارم. همچنین 4 سال سابقه تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی عمران را نیز دارا هستم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • معلم حل تمرین نمونه و برگزیده توسط دانشجویان در بهار 1394
  • معلم حل تمرین برای 6 ترم متوالی در دانشگاه صنعتی شریف در دروس دینامیک ، مهندسی زلزله و تکنولوژی بتن
  • ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف - بدون کنکور از طریق استعداد های درخشان

نظرات شاگردان