یونس طالعی

استاد یونس طالعی

تدریس کلیه دروس دوره کارشناسی ریاضی کاربردی و تخصصی در گرایش ریاضی کاربردی دوره کارشناسی ارشد و دکتری، اعم از آنالیز عددی پیشرفته، نظریه معادلات انتگرال،حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 ریاضی مهندسی آنالیز ریاضی مبانی ماتریس ها و جبرخطی ریاضی کنکور سراسری آنالیز عددی جبر خطی معادلات دیفرانسیل توابع مختلط حل عددی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 مبانی آنالیز عددی محاسبات عددی

شهرهای تدریس

اردبیل - اردبیل

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان