پگاه طلااحمری

استاد پگاه طلااحمری

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه ارومیه
  • تدریس در دانشکده بهداشت آذربایجان غربی به مدت 9 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید