مهدی طاهرنژاد

استاد مهدی طاهرنژاد

تدریس کلیه دروس شیمی دبیرستان و دانشگاه توسط فارغ التحصیل دانشگاخ تربیت مدرس،با سابقه طولانی تدریس در دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی عمومی شیمی سوم دبیرستان شیمی معدنی 1 و 2

شهرهای تدریس

یزد - یزد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان