استاد فاطمه طاهرخانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بنده کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه پیام نور تهران را دارم و در پی شرکت در ازمون دکترا هستم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • ارایه مقاله های تخصصی
  • شرکت در سمینارهای تخصصی ریاضی
  • دبیر رسمی وزارت اموزش و پرورش با9سال سابقه، تدریس در اموزشگاهها