استاد طاها جودکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • کسب عناوین برتر کشوری و استانی در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری
  • چاپ مقالت علمی در کنفرانس ها و مجلات.