الهام تقی زاده

استاد الهام تقی زاده

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس ریاضی و زبان انگلیسی و عربی مقطع راهنمایی.تدریس دروس شیمی و عربی دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان