استاد المیرا اصغری

 • دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: المپیاد ادبیات
 • تدریس در مدرسه سلام به مدت 1 سال
در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 1 سال تدریس در مدرسه سلام
 • 1 سال تدریس در فرزانگان و نمونه دولتی

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1388 تا 1392
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1394
 • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1394 تا 1398

افتخارات تحصیلی

 • المپیاد ادبیات
 • المپیاد شیمی
 • رتبه 15 کنکور دکترا مکانیک
 • رتبه 22 کنکور ارشد مکانیک
 • رتبه 44 کنکور سراسری ریاضی فیزیک