استاد مریم طباطبایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

هدف اصلی ام آموزش کاربردی و ماندگار است. آنطور که علاقه ی دانش پژوه به یادگیری در آن زمینه افزایش چشم گیری یابد. آموختن می تواند لذت بخش باشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه فردوسی مشهد