مریم طباطبایی

استاد مریم طباطبایی

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک با ضمانت یادگیری کاربردی توسط مهندس 30030 از دانشگاه فردوسی مشهد -تقویتی و کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


هدف اصلی ام آموزش کاربردی و ماندگار است. آنطور که علاقه ی دانش پژوه به یادگیری در آن زمینه افزایش چشم گیری یابد. آموختن می تواند لذت بخش باشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان