علی خزایی

استاد علی خزایی

کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

کاردانی کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

wave

این استاد در حال حاضر غیرفعال است و امکان ثبت درخواست برای این استاد وجود ندارد

افتخارات و تجربیات تدریس

  • سابقه تدریس به مدت 2 سال در آموزشگاه دی

مدارک تحصیلی

  • کاردانی کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 1388 تا 1390 تایید شده
  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 1390 تا 1393 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...