آرزو تقی زاده

استاد آرزو تقی زاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه تدریس زبان به مدت 15 سال در مدارس و به صورت خصوصی

گزینشگر علمی آزمون های کاردانی به کارشناسی در کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

دانشجوی برتر دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد با معدل بالای 19

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 11 سال تدریس در مدارس
  • 3 سال گزینشگر علمی آزمون های کاردانی به کارشناسی در کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دانشجوی برتر دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد با معدل بالای 19
  • نویسنده مقالات علمی - پژوهشی
  • 15 سال سابقه تدریس

رزومه، متدها و منابع تدریس

نویسنده مقالات علمی - پژوهشی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی 1379 تا 1382 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1394 تا 1396 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...