محمدکاظم ساقلی

استاد محمدکاظم ساقلی

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

68 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

تدریس به مدت 2 سال به عنوان استاد حل تمرین در دانشگاه

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس به مدت 1 سال در مدرسه پویش آگاهان

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • سابقه تدریس به مدت 1 سال در مدرسه پویش آگاهان

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی 1395 تا 1399 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 1399 تا 1401 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 4 کنکور ارشد برق گرایش قدرت تایید شده
  • برگزاری 8 دوره حل تمرین دروس ماشین های الکتریکی 1 و 2 و 3 و الکترونیک صنعتی در دانشگاه شهید بهشتی تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...