مصطفی نبی پور

استاد مصطفی نبی پور

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

4 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

تدریس به مدت 2 سال در دانشگاه غبرانتفاعی صدرا و آل طه

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

دارای 4 مقاله علمی پژوهشی و سه مقاله ISI

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 1 سال تدریس در دانشگاه غبرانتفاعی صدرا تایید شده
  • 1 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی آل طه تایید شده

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس 1390 تا 1396 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول دوره لیسانس تایید شده
  • معدل بالای 17 در دوره فوق لیسانس در دانشگاه شریف تایید شده
  • دارای سه مقاله ISI تایید شده
  • دارای 4 مقاله علمی پژوهشی تایید شده
  • تالیف کتاب شرحی بر مسایل انتقال حرارت و حرکت سیالات (پروفسور پاتانکار) تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...