حمیده میرصانع

استاد حمیده میرصانع

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

68 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تدریس زبان به مدت 14 سال در مدارس درخت دانش، صبا ، سارا و موسسه کانون زبان تهران

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس زبان انگلیسی به کودکان 3 تا 13 سال

wave

این استاد در حال حاضر غیرفعال است و امکان ثبت درخواست برای این استاد وجود ندارد

افتخارات و تجربیات تدریس

 • افزایش نمره دانش آموزان در درس زبان انگلیسی
 • ترجمه کتاب تعلیم و تربیت سازنده تایید شده
 • مقاله در مورد میزان خواهش پذیری کتاب های 5امی برای گروه سنی ب
 • 5 سال تدریس در مدرسه درخت دانش تایید شده
 • 2 سال تدریس در مدرسه صبا تایید شده
 • 2 سال تدریس در مدرسه سارا تایید شده
 • 6 سال تدریس در موسسه کانون زبان تهران تایید شده
 • دارای تجربه تدریس در مدارس

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1389 تا 1391 تایید شده
 • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1391 تا 1393 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • مقاله در مورد سطح 7دانش پذیری کتابهای علنی برای کودکان.
 • معدل 18.5در کارشناسی ارشد.
 • معدل 18 در مقطع کارشناسی ارشد
در حال دریافت نظرات شاگردان...