ماریا خرمشاهی

استاد ماریا خرمشاهی

تدریس حضوری در تهران

163 جلسه موفق

امتیاز 4.7 از 5

کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر رسمی آموزش و پرورش و تدریس به مدت 25 سال در مدارس سمیه، بیست و دو بهمن، شهید آوینی، عفاف و ...

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 2 سال تدریس در دبیرستان سمیه تایید شده
  • 10 سال تدریس در دبیرستان 22 بهمن تایید شده
  • 2 سال تدریس در دبیرستان عفاف (نمونه مردمی) تایید شده
  • 3 سال تدریس در دبیرستان آوینی تایید شده
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1369 تا 1373 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...