فرزانه سیفی

استاد فرزانه سیفی

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

12 جلسه موفق

امتیاز 4.7 از 5

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند واحد تهران

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 22 سال

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

رتبه سوم کشوری در آزمون مرآت و داوری مسابقه جشنواره خوارزمی زبان و رتبه اول مسابقه روش تدریس برتر در استان تهران

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

 • رتبه سوم کشوری در یک آزمون مرآت زبان پایه نهم تایید شده
 • رتبه اول مسابقه روش تدریس برتر در استان تهران تایید شده
 • رتبه اول مسابقه روش تدریس برتر در منطقه 15 تایید شده
 • رتبه دوم مسابقه جشنواره خوارزمی زبان در منطقه 15 تایید شده
 • داوری مسابقه جشنواره خوارزمی زبان در منطقه 15 تایید شده
 • رتبه چهارم جشنواره خوارزمی زبان در منطقه 15 تایید شده
 • رتبه دوم روش نوین و کاوشگری تدریس در منطقه 15 تایید شده
 • کسب رتبه برتر منطقه 15 در جشنواره طراحی تدریس تایید شده
 • تشویقی از منطقه 11 برای تدریس برتر در مدرسه نمونه دولتی شهید بینایی تایید شده
 • تشویقی آموزشی منطقه 15 برای درصد و میانگین قبولی بسیار بالاتر از سطح منطقه تایید شده
 • کسب رتبه برتر در منطقه 15 در مسابقه مقاله نویسی تایید شده
 • تشویقی آموزشی منطقه 15 برای درصد و میانگین بسیار بالاتر از منطقه تایید شده
 • تشویقی منطقه 15 برای جشنواره نوآوری تدریس زبان تایید شده
 • تشویقی منطقه 15 برای جشنواره نوآوری تدریس زبان و درس پژوهی تایید شده
 • تشویقی آموزشی منطقه 15 برای رضایت کامل اولیا از تدریس تایید شده
 • تشویقی آموزشی مدیر مدرسه برای درصد و میانگین بالای قبولی تایید شده
 • 2 سال تدریس در مدرسه نمونه دولتی شهید بینایی تایید شده
 • 22 سال تدریس در مدارس منطقه 15 تایید شده
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس تایید شده

مدارک تحصیلی

 • کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم 1375 تا 1377 تایید شده
 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1377 تا 1379 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • دانشجوی ارشد ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند واحد تهران تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...