علی سیاف

استاد علی سیاف

تدریس آنلاین

127 جلسه موفق

امتیاز 4.9 از 5

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

دستیار آموزشی ومدرس حل تمرین انتقال حرارت در دانشگاه فردوسی مشهد

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • دستیار آموزشی ومدرس حل تمرین انتقال حرارت در دانشگاه فردوسی مشهد

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد 1394 تا 1398 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد 1398 تا 1400 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...