سیده پردیس حسینی نژاد ثابت

استاد سیده پردیس حسینی نژاد ثابت

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

6 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه ی تدریس خصوصی به مدت 5 سال

تدریس به مدت 2 سال در آموزشگاه الوند

تدریس به مدت 1 سال در مدرسه مینو به عنوان دبیر فوق برنامه

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • به طور کلی از سال 95 تاکنون سابقه تدریس دارم از سال اول دانشگاه.
  • افزایش نمره شاگردان بیش فعال ک توانایی تمرکز در درس را ندارند. همچنین توانایی تدریس به دانش آموزان کم توان ذهنی
  • 2 سال تدریس در آموزشگاه الوند در منطقه 3 خیابان کدویی
  • 1 سال تدریس در مدرسه مهر مینو دبیر اضافه دروس

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1395 تا 1399 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...