امین بیگی

استاد امین بیگی

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تدریس به مدت 1 سال در موسسه پاسارگاد شیراز

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شیراز

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • علاقه به تدریس
  • 1 سال تدریس در موسسه پاسارگادشیراز تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شیراز 1393 تا 1395 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1398 تا 1400 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...